Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem.

Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.