Lektury obowiązkowe

Do matury 2023 zostało niewiele czasu. Warto ten czas spożytkować na zapoznanie się z lekturami obowiązkowymi wskazanymi przez CKE. Nie wystarczy jednak wiedzieć, jakie lektury obowiązują na najbliższej maturze.
Trzeba również znać ich treść, problematykę i charakterystykę głównych bohaterów.

Jakie lektury obowiązują w tym roku?
Formuła 2023
Formuła 2015

Lista lektur dla formuły 2023

Poziom podstawowy:

- Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
- Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
- Homer, Iliada (fragmenty)
- Sofokles, Antygona
- Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
- Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
- Lament świętokrzyski (fragmenty)
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
- Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
- Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
- Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
- Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
- Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
- Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
- William Szekspir, Makbet
- Molier, Skąpiec
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki, Kordian
- Bolesław Prus, Lalka
- Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
- Henryk Sienkiewicz, Potop
- Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
- Stanisław Wyspiański, Wesele
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie
- Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
- Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
- Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
- Albert Camus, Dżuma
- George Orwell, Rok 1984
- Sławomir Mrożek, Tango
- Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
- Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
- Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
- Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
- Ponadto z zakresu szkoły podstawowej:
- Ignacy Krasicki, bajki
- Adam Mickiewicz, Dziady cz. II i Pan Tadeusz
- Juliusz Słowacki, Balladyna.

Poziom rozszerzony:

- Homer, Odyseja (fragmenty)
- Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
- Platon, Państwo (fragmenty)
- św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
- św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
- Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
- William Szekspir, Hamlet
- Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
- Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
- realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
- Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
- Franz Kafka, Proces (fragmenty)
- Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
- Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
- Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
- Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również
można się odwołać

Poziom podstawowy:

- William Szekspir, Romeo i Julia
- Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
- Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
- Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…
- Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
- Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
- Antoni Libera, Madame
- Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Poziom rozszerzony:

- Arystofanes, Chmury
- Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
- François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
- Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
- Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Lista lektur dla formuły 2015

Poziom podstawowy:

- Sofokles "Antygona" lub "Król Edyp" (wersja literacka lub spektakl teatralny)
- "Bogurodzica" *
- "Lament świętokrzyski"
- Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny, psalmy *
- Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety
- William Szekspir "Makbet" lub "Hamlet"
- Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze (w tym "Romantyczność)
- Adam Mickiewicz -"Dziady" cz. III *
- Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz *
- Juliusz Słowacki - wybrane wiersze
- Cyprian Norwid - wybrane wiersze
- Bolesław Prus "Lalka" *
- Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara" lub "Łagodna"
- Joseph Conrad "Jądro ciemności"
- Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff - wybrane wiersze
- Stanisław Wyspiański *"Wesele"
- Władysław Reymont "Chłopi" (tom I - Jesień)
- Stefan Żeromski - wybrany utwór ("Ludzie bezdomni", "Wierna rzeka", "Echa leśne" lub "Przedwiośnie")
- Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze
- Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie
- Bruno Schulz - wybrane opowiadanie *
- Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie - Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak wybrane wiersze
- Miron Białoszewski - wybrane utwory
- wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
- wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. "Granica" Zofii Nałkowskiej, "Solaris" Stanisława Lema, "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej)
- wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. "Proces" Franza Kafki, "Dżuma" Alberta Camusa, "Imię róży" Umberto Eco)

Poziom rozszerzony:

- Horacy - wybrane liryki
- Jan Kochanowski "Treny" (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
- wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
- Juliusz Słowacki "Kordian" lub "Fantazy"
- Zygmunt Krasiński "Nie-Boska Komedia", realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka, "Nana" Emila Zoli, "Pani Bovary" Gustawa Flauberta)
- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Szewcy"
- Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opowiadanie
- Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
- wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
- wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
- wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela)

Poziom podstawowy:

- wybór mitów
- "Dzieje Tristana i Izoldy"
- Miguel de Cervantes "Don Kichot"
- Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"
- Ignacy Krasicki - wybrana satyra lub "Monachomachia"
- Adam Mickiewicz "Dziady" część IV
- Juliusz Słowacki "Kordian"
- Witold Gombrowicz *"Ferdydurke"
- Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu "Osmaleni" lub Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"
- Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat"
- Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"
- Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

Poziom rozszerzony:

- wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
- Dante Alighieri "Boska komedia"
- Johann Wolfgang Goethe "Faust"
- Czesław Miłosz - wybrany esej
- Zbigniew Herbert - wybrany esej
- inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)
- wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
- dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)
- Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"
- Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram